XIV Liceum Ogólnokształcące postanowiło przyjąć pierwszaków "czym chata bogata" (czyli z szeroko otwartymi ramionami) i tak specjalnie dla nich dnia szóstego paĽdziernika zorganizowano dyskotekę. Pod bacznym okiem pana profesora Łochowskiego i Opiekuna Rządu Szkolnego, pana profesora Banasika, a także ojca organizatorki imprezy - Agnieszki Brzeskiej bawiła się młodzież nie tylko z klas pierwszych - prócz innych uczniów na zabawę wpadali także absolwenci. Przy dĽwiękach muzyki, wśród ogólnej radości i dobrego nastroju integrowali się przybyli staszicowcy i choć zabawa nie trwała do białego rana, a jedynie do 21.30, to i tak można powiedzieć, że była udana.

Martyna Szulc