Uczniowie Marcin Andrychowicz (1B) i Michał Pilipczuk (3A) uzyskali stopień laureata w XIII Olimpadzie Informatycznej. Również chciałabym pogratulować Markowi Marczykowskiemu (3A) oraz Michałowi Jastrzębskiemu (2A), którzy zostali finalistami Olimpady.

Nina Capała