Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości przez Panią Dyrektor Reginę Lewkowicz. Oprócz Niej przemawiali również: przewodniczący Rady Rodziców, w imieniu Stowarzyszenia Wychowanków Pani Ewa Macias oraz prezydent szkoły Dariusz Aksamit. Absolwent Michał Pilipczuk wbił tarcze w drzewiec sztandaru szkoły, a następnie otrzymał nagrodę im. Zydlera za wybitne osiągnięcia w dziedzinie matematyki. Wyczytani uczniowie otrzymali świadectwa z paskiem, oraz niektórzy stypendia naukowe. Ostatnim oficjalnym elementem uroczystości było rozdanie pozostałych świadectw. Wychowawcy wraz z uczniami poszli do swoich klas i każdy absolwent szkoły otrzymał nagrodę książkową.


Nina Capała