Zajęcia warsztatowe dla uczniów i ich rodziców odbywały się na terenie naszej szkoły od początku października. Do projektu zakwalifikowało się 22 uczniów klas V i VI szkół podstawowych, a na zakończeniu było 18.
Nauczyciele zespołu szkół prowadzący zajęcia w tym okresie z: matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki przygotowali pytania, które podsumowały warsztaty.

Poniżej zdjęcia z samej uroczystości - 30.05.2011r.


Nina Capała