Uczniom zostały rozdane świadectwa i dyplomy, natomiast ci spośród nich, którzy brali udział w olompiadach i konkursach zostali wyróżnieni słowami pochwały. Po krótkich spotkaniach w klasach wszyscy rozeszli się do domów, by pierwszego września znów zawitać w progi Naszej Szkoły...

Martyna Szulc