Tym samym znalazła się w gronie osób odbierających stypendium premiera. Wynosi ono 220 zł plus waloryzacja o stopień inflacji wypłacane przez 10 miesięcy. Przyznawane jest ono najlepszemu uczniowi szkoły średniej. Natalia uzyskała średnią ocen 4,83- tym samym świadectwo z wyróżnieniem. Ponadto w ubiegłym roku była finalistką olimpiady matematycznej i brała udział w międzynarodowej olimpiadzie z języka niemieckiego. Gra także w brydża sportowego. W tym roku stypendium premiera otrzyma ponad 4,5 tys. najlepszych uczniów szkół średnich. Więc jest o co walczyć!

Nina Capała