Tradycyjna wycieczka klasy pierwszej na warsztaty biologiczne do Rogowa.


Mateusz Gintrowski