Jako pierwsi zjawili się uczniowie klas drugich.Zostali uroczyście powitani przez panią dyrektor, a następnie udali się do klas, by między innymi poznać swój nowy plan lekcji. Następni byli trzecioklasiści. Przemowa skierowana do nich była nieco dłuższa, mówiła o tegorocznej maturze, nowych obowiązkach, większej ilości nauki... Wszyscy przecież chcemy, by tegoroczni abiturienci powtórzyli sukcesy zeszłorocznych, którzy zajęli pierwsze miejsce w Warszawie w ilości punktów osiągniętych z matury z języka polskiego i trzecie miejsce z matematyki (w rankingu tym nie liczono jednak laureatów olimpiad). Na sam koniec pozostawiono "pierwszaków". Serdecznie powitano ich w naszej Szkole, rozdano przygotowane specjalnie dla nich jednorazowe gazetki - "Oswajacze", opowiedziano skróconą historię Szkoły i jej Sztandaru. I tak zakończył się pierwszy dzień września... a już jutro pierwszy dzień nauki!

Martyna Szulc