Każdego ucznia wywoływano na środek auli, do odebrania z rąk wychowawczyni świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo maturalne, a także aby uścisnąć rękę Pani Dyrektor. Wyróżniono też wszystkich uczniów, którzy brali udział w olimpiadach przedmiotowych (laureaci takich olimpiad otrzymują indeks na wybrane przez nich studia) i konkursach wiedzy różnorakiej. Po przemowie Pani Dyrektor wysłuchano też części artystycznej w wykonaniu uczniów, czyli kilka utworów na fortepian i pieśni (m.in. fragment "Strasznego Dworu" Stanisława Moniuszki). Po zakończeniu absolwenci rozeszli się do swoich klas, by pożegnać się z wychowawcami i odebrać z ich rąk skromne upominki, mające przypominać o trzech latach spędzonych w murach naszej Szkoły. Potem nadszedł czas na kwiaty, pożegnania z ulubionymi nauczycielami, obietnice odwiedzin.... i tak odszedł w świat kolejny rocznik XIV LO im. Stanisława Staszica.

Martyna Szulc