Akcji tej patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej i redakcja "Super Expressu". W samo południe przez panią minister Katarzynę Hall i redaktora naczelnego Sławomira Jastrzębowskiego została uroczyście odsłonięta tablica Szkoła Odkrywców Talentów. Następnie zaproszeni goście przeszli do auli, gdzie pani minister i redaktor naczelny "SE" nadali tytuł szkole.
Katarzyna Hall w czasie swojej wypowiedzi wspomniała, że nadanie tego tytułu to nie konkurs na najlepszą szkołę. Akcja ta ma promować i doceniać szkoły, które potrafią w ciekawy sposób rozwijać talenty swoich uczniów.
Pani Dyrektor przyjmując honorowy tytuł powiedziała: "Już wiele lat temu odkryliśmy, jakie cechy powinna mieć dobra szkoła. Doszliśmy do wniosku, że powinna być: efektywna, otwarta, mądra, przyjacielska i twórcza".
Na potwierdzenie słów dyrekcji młodzież z IIF zaprezentowali się gościom, wystawiając sztukę w ramach projektu "Wilno - miasto Litwinów i Polaków. Historia narodów i ich rola w Unii Europejskiej".


Nina Capała