Już od dwóch tygodni trwają wyjazdy ekologiczne do Rogowa, gdzie nasi uczniowie badają drzewka, roślinki i żuczki. Obecnie znajduje się tam matex-1b, a w czwartek z samego rana wyjedzie klasa matematyczno - fizyczna pod opieką Pani Profesor Moniki Berlińskiej-1f. Ostatnią klasą, która w tym roku uda się do Rogowa, jest 1c, mat-inf wyjeżdżający 16 czerwca.

Martyna Szulc