Prof. Leszek Pączek jest prorektorem Akademi Medycznej w Warszawie. Podczas spotkania poznaliśmy system rekrutacyjny na AM oraz odbyliśmy krótka dyskusję na temat etyki lekarskiej.


Mateusz Gintrowski