Ze smutkiem zawiadamiamy,
że 6 października 2013 roku zmarła


Irena Krawczyk

wieloletnia nauczycielka chemii, wicedyrektor Szkoły Podstawowej
i Liceum TPD nr 2 (1951 – 1953),
wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Klementa Gottwalda (1953 – 1967),
dyrektor XIV Liceum, które od 1976 roku tworzyło
wraz ze Szkołą Podstawową nr 93 Zespół Szkół ,
dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Staszica (1990 – 1991).

Pani Dyrektor związała z naszą Szkołą całe swoje zawodowe życie.
Miała nieoceniony wpływ na matematyczny profil nauczania w Liceum, wynikający
z nowatorskiej współpracy z Uniwersytetem Warszawskim trwającej do dziś od
1967 roku. Mimo iż Pani Dyrektor kierowała Szkołą w niełatwych latach historii
naszego Kraju, zrealizowała wiele ważnych inicjatyw decydujących o rozwoju Liceum,
osiągnięciu i utrzymaniu wysokiego poziomu nauczania. Dzięki Jej zaangażowaniu
w realizację ambitnej wizji kształcenia matematycznie utalentowanej młodzieży
Szkoła zyskała autonomię, którą Pani Dyrektor umiała twórczo wykorzystać. Podjęte
przez Nią decyzje miały istotny wpływ na kształt naszego Liceum. Odważnie broniła
interesów swoich uczniów i nauczycieli. Jej niezwykłe zasługi doceniają
dziesiątki roczników absolwentów.


Z wielkim żalem żegnamy drogą naszym sercom Panią Dyrektor.
Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Społeczność XIV Liceum i Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica w Warszawie

Pogrzeb Pani Dyrektor Ireny Krawczyk odbędzie się 11 października 2013 roku. Msza Święta zostanie odprawiona o godzinie 13.30 w kościele Najświętszego Zbawiciela przy placu Zbawiciela.
Pani Dyrektor zostanie pochowana w grobie rodzinnym na Powązkach Wojskowych o godzinie 15.00.