Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Pani Profesor

Barbary Lewickiej,

wieloletniej nauczycielki chemii w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica.
Całe swoje zawodowe życie związała z naszą Szkołą. Była mistrzem, wzorem nauczyciela i wychowawcy. Zapamiętamy Jej niezwykłą osobowość, oddanie pracy i wyjątkową
życzliwość wobec ludzi.

Rodzinie Pani Profesor składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Społeczność szkolna XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie

Pogrzeb Pani Profesor Barbary Lewickiej odbędzie się 27 września 2013 roku na Starych Powązkach. Rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 9.00.