W dniu 11 października br. odbyło się w naszej Szkole głosowanie w wyborach do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy VII kadencji (2018-2020), w wyniku którego na radnego z okręgu wyborczego XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie wybrany został 
Pan Krzysztof Pawłowski, kl. 2F.

Nowo wybranemu radnemu Krzysztofowi Pawłowskiemu składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej pracy, zaś pozostałym kandydatom, tj. Pani Julii Barszcz, kl. 2D, i Pani Karolinie Majewskiej, kl. 2F, oraz głosującym, w szczególności obserwatorom wyborczym – Pani Małgorzacie Makowskiej i Pani Helenie Gołaszewskiej, kl. 2D –  bardzo dziękujemy za czynne włączenie się w proces wyborczy w naszej Szkole.

Szkolna Komisja Wyborcza
Tymon Radzik, Monika Mazurek, Bartosz Kamiński