Zapraszamy Absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości we wtorek 3 lipca 2018 r. -  w godzinach 9.00 - 14.00

Regina Lewkowicz