Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszego Nauczyciela wychowania fizycznego Profesora Jacka Banasika.

Był Wychowawcą młodzieży niezwykle zaangażowanym w jej sprawy. Uczniowie zawsze byli dla Niego najważniejsi. Towarzyszył im nie tylko podczas szkolnych zajęć sportowych, ale i niezliczonych obozów oraz warsztatów.

Jak ważny był dla młodych ludzi i przez nich doceniany, świadczą Jego bliskie relacje z absolwentami Szkoły. Serdeczne kontakty z młodzieżą wynikały z otwartości Profesora, z Jego spontanicznego włączania się w realizację uczniowskich pomysłów i gotowości do niesienia pomocy innym. Troskę o ceremoniał szkolny, opiekę nad Sztandarem i współpracę z Samorządem Uczniowskim pojmował jako swoją zawodową misję.

Społeczność XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie żegna Przyjaciela, Wybitnego Pedagoga, Legendę Szkoły, Nauczyciela, dla którego praca z młodzieżą stanowiła pasję.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy płynącego z głębi serca współczucia.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie, absolwenci i pracownicy
XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 30 maja 2018 r. o godz. 10.00 w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela przy Placu Zbawiciela, po którym nastąpi przewiezienie Urny z Prochami do kościoła św. Doroty w Petrykozach, następnie Urna zostanie złożona w grobie rodzinnym w Petrykozach koło Opoczna.