19-23 marca uczniowie naszego liceum uczestniczyli w XV edycji Dnia 
Przedsiębiorczości. Projekt był adresowany do uczniów klas 1-3 liceum. W 
programie wzięło udział blisko 40 uczniów naszej szkoły.
W ramach Dnia Przedsiębiorczości uczniowie odbyli jednodniową praktykę 
na określonym stanowisku w wybranej przez siebie firmie/instytucji pod 
nadzorem wyznaczonego opiekuna. Przy realizacji projektu udało się 
nawiązać współpracę z blisko 20 firmami prywatnymi, instytucjami i 
urzędami publicznymi. Wśród firm/instytucji biorących udział w programie 
można wymienić między innymi:

Instytut Lotnictwa
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Warszawski
Samsung Electronics Polska Sp. zoo
ADAMED

Dzięki życzliwości, pomocy i zaangażowaniu przedstawicieli firm oraz 
pomocy rodziców nasi uczniowie mogli już teraz w praktyce zapoznać się 
ze swoim wymarzonym zawodem i tym samym zweryfikować swoje wyobrażenie o 
nim. Wśród najczęściej wybieranych stanowisk przez uczniów można 
wymienić następujące: asystent, specjalista IT, laborant, programista itp.