W dn. 25 kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z p. Paulą Sawicką i p. Zygmuntem Stępińskim - świadkami wydarzeń Marca '68r. Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania wysłuchali wprowadzenia w kontekst historyczny, które przedstawiła p. Katarzyna Jakubowska z Muzeum Polin, a następnie mieli okazję zapoznać się z osobistymi relacjami świadków. Spotkanie prowadzili uczniowie naszego liceum: Patryk Biernat, Marysia Deczkowską, Zosia Ponulak i Kuba Terlikowski.