Bezpłatna nauka na studiach w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych dla uczniów, którzy wyrażą chęć studiowania na tej uczelni na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Informatyka lub Zarządzanie.
O bezpłatne miejsca ubiegać się mogą uczniowie, którzy spełniają kryteria:

 • ukończyli szkołę ponadgimnazjalną  na terenie Dzielnicy Ochota;
  a)  uzyskali średnią ocen: za ostatni rok nauki nie niższą niż 4,5
       lub niższą niż 4,0 w przypadku laureatów olimpiad i konkursów      
       informatycznych  ogólnokrajowych;
  b) nie niższą niż 4,5 z przedmiotów informatyka / technologia informacyjna
       i matematyka;
 • aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik   
    Komputerowych
 • otrzymają rekomendację szkoły którą ukończyli;
 • pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 150 %   
  minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę z ostatnich 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.

Jolanta Dacko