Bardzo prosimy uczniów Gimnazjum i Liceum o przestrzeganie zasady określającej przerwy międzylekcyjne, w czasie których wydawane są obiady w stołówce szkolnej.

Przypominamy ustalenia - przerwa po:

  • 4 lekcji - obiad dla uczniów obu szkół,
  • 5 lekcji - obiad tylko dla uczniów Gimnazjum,
  • 6 lekcji - obiad tylko dla licealistów,
  • 7 lekcji - obiad dla uczniów obu szkół.

Uczniowie, którzy kończą zajęcia wcześniej, niż przewiduje to plan lekcji, mogą zjeść obiad po każdej ww. przerwie.