Zapraszamy na wykład dr. hab. Piotra Homoli, który odbędzie się w auli w
czwartek 22 marca o 15. Wykład będzie dotyczył promieniowania
kosmicznego w projekcie CREDO i możliwości samodzielnego zaangażowania
się w jego detekcję i obróbkę danych. Poniżej parę słów od wykładowcy.

CREDO czyli Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory to coś, co do
tej pory nie mieściło się w głowach naszych i nawet najlepszych
doświadczonych naukowców (chodzi o fizyków, astrofizyków i astronomów).
Nie dość, że zrodziło się (a właściwie nadal się rodzi) w Polsce – w
Krakowie, to wykracza merytorycznie i w swoim sposobie działania poza
granice geograficzne i wiekowe. Chodzi o badanie terenów astrofizyki
bezspornie uznawanych teraz za najbardziej zagadkowe (np. ciemna
materia, czarne dziury) za pomocą Citizen Science, czyli przez każdego
za nas. A wszystko to za pomocą... promieniowania kosmicznego, które
przenika przez nas 24 h/dobę. Najciekawsze są promienie o gigantycznej
energii. Problem w tym, że jest ich bardzo mało, ale CREDO ma sposób,
żeby to mierzyć (żebyśmy my to mierzyli!). Pomiary takie mogą rozpocząć
nową epokę w naszym rozumieniu procesów zachodzących we Wszechświecie.