Uczniowie zainteresowani udziałem w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej proszeni są o zgłaszanie się do p. Wojciecha Martysa (jedna osoba zgłasza wszystkich chętnych ze swojej klasy). Ostateczny termin zgłoszeń to środa 2 października.