W pierwszej turze żaden kandydat nie otrzymał ponad połowy głosów. 
Najwyższe poparcie zdobyli Michał Duchniewicz oraz Michał Wojciech 
Motyl, przez co przechodzą do drugiej tury wyborów. Z powodu obchodów 
50-lecia klas z autorskim programem nauczania matematyki w dniu 11 
stycznia 2018, druga tura odbędzie się 10 stycznia 2018 roku podczas 
przerw w godzinach 9:00-15:05 w sali 119. Dokładne wyniki wyborów i protokół 
dostępne są w załącznikach: [strona 1] [strona 2]