Z powodu braku złożonych kandydatur, Senat zmienił datę zgłaszania kandydatur na Prezydenta Samorządu na 13 grudnia.