Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Został on ustanowiony przez ONZ dnia 17 grudnia 1986 r. w celu docenienia pracy wolontariuszy ma całym świecie. Wolontariat może obejmować większe dzieła np. odwiedzanie przez młodych ludzi chorych w szpitalach lub prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci. Także w naszej szkole jest możliwość zaangażowania się w działalność wolontariatu. Między innymi pani Dacko i pani Zimniak koordynują pomoc koleżeńską w nauce, tak więc, jeśli jesteś chętny do pomocy innym, zgłoś się do nich. W szkole działa również Szkolne Koło Caritas, organizujące kiermasze lub zbiórki dla osób potrzebujących. Pamiętaj, Ty też możesz pomóc w szkolnych inicjatywach wolontariackich!