31 sierpnia 2013 roku zmarłJacek Zieliński

który w latach 1986 – 2000 był nauczycielem historii w naszym Liceum.
Jego rozległe zainteresowania i pasje stawały się udziałem wielu pokoleń
uczniów. Rozwinął działalność szkolnych kół brydża sportowego,
był organizatorem wyjazdowych treningów i wielu turniejów.
Jego wychowankowie odnosili znaczące sukcesy w zawodach krajowych i międzynarodowych.
Stworzył w naszym Liceum trwałe fundamenty ruchu brydżowego.
Wychował wielu zawodników i trenerów, którzy kontynuują Jego dzieło.

Zapamiętamy Go, jako człowieka niezwykle życzliwego ludziom, pogodnego,
optymistycznie nastawionego do świata.
Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy zaangażowanego Nauczyciela
i wspaniałego Wychowawcę młodzieży.

Społeczność szkolna XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie

Pogrzeb Profesora Jacka Zielińskiego odbędzie się 5 września 2013 r. na Starych Powązkach. Rozpocznie się Mszą Świętą w kościele św. Karola Boremeusza o godzinie 11.00.