13 listopada rozpocznie się XIV edycja Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka. Laureaci Konkursu będą mieli zagwarantowany wolny wstęp w 2013 roku na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (5 osób na kierunek Informatyka i 15 na kierunek Matematyka), a wszyscy laureaci i wyróżnieni finaliści otrzymają w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolny inny wydział Politechniki Warszawskiej maksymalną liczbę punktów z matematyki. Szczegóły Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.konkurs.mini.pw.edu.pl.