Uaktualniony rozkład zajęć dodatkowych w Staszicu na rok szkolny 2017/2018 dostępny tutaj.