W związku z moim wyjazdem na wyjazd integracyjny z klasą 1A zajęcia Międzyszkolnego Olimpijskiego Koła Fizycznego Klas Pierwszych w dniu 30.10.17 nie odbędą się.

Włodzimierz Zielicz