Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2017 r.

Dokumenty są dostępne w zakładce Stypendia.