Wszystkie egzaminy poprawkowe dla uczniów naszej Szkoły odbędą się w czwartek 31 sierpnia 2017r. o godzinie 9.oo  (pisemne i ustne)

Regina Lewkowicz