Zapraszamy Absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 30 czerwca 2017 r.  w godzinach 11.00 - 15.30.

Regina Lewkowicz