W załączniku znajdują się wyniki sprawdzianu predyspozycji matematycznych

Kandydatów do klas I a i b ( matematycznych) na rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej