Obowiązkowe sprawdzanie stanowisk komputerowych przez Uczniów zdających maturę z informatyki odbędzie się 9 maja (wtorek) 2017r. :

  • sala 1  ( 214 )  przewodnicząca ZN p. E. Zawistowska - godzina 13:00
  • sala 2  ( 217 )  przewodnicząca ZN p. M. Lann - godzina 13:00
  • sala 3  ( 101 )  przewodnicząca ZN p. A. Kułagowska - godzina 12:00
  • sala 4 ( multimedialna LO ) przewodnicząca ZN p. N. Antonkiewicz - godzina 12:00
  • sala 5  ( 211 )  przewodnicząca ZN p. J. Uss - godzina 12:00
  • sala 6  ( 219 )  przewodnicząca ZN p. J. Zimnoch - godzina 13:00
  • sala 7  ( biblioteka gimnazjum )  przewodnicząca ZN p. J. Dacko - godzina 12:00
  • sala 8  ( 212 )  przewodnicząca ZN p. N. Przytuła - godzina 12:00

Uwaga!

Lista zdających przypisanych do sal znajduje się w ogłoszeniach w dzienniku Librus.

Zdający, którzy nią maja dostępu do Librusa proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem LO
w celu uzyskania informacji o przypisanej sali.

Zdający maturę w starej formule przypisani są do sali 5 (216).