• Twórcy zgłaszają 5 własnych utworów o dowolnej tematyce z zaznaczeniem podstawowych informacji o autorze:
  • pełną nazwę szkoły do której uczęszcza autor,
  • klasę i jej profil,
  • imię i nazwisko lub godło,
  • numer telefonu, e-mail,
  • oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przesłanych wierszy na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).
 •  Prace należy przesłać do 23 marca 2017 r. na adres festiwal.poezji@staszic.waw.pl . Wszystkie teksty  wraz z wymaganymi powyżej danymi należy nadesłać zamieszczone w jednym pliku tekstowym. Uprzejmie informujemy, że przesłanych tekstów nie zwracamy.
 •   Lista twórców zakwalifikowanych do Konkursu oraz terminy warsztatów artystycznych zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły w dniu 26 marca 2017 r.
 • Twórcy prezentują w Finale Festiwalu trzy wybrane przez siebie teksty spośród 5 zgłoszonych wierszy.
 • Finał Festiwalu odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. w auli Liceum o godz. 18:00.
 •  W jury Konkursu Festiwalu zapowiedzieli swój udział wybitni przedstawiciele świata kultury i sztuki. Sponsorzy fundują wyjątkowo atrakcyjne nagrody.
 • Tych, którzy nie wezmą udziału w Festiwalu, lecz chcieliby zapoznać się z nadesłanymi wierszami, zachęcamy do przyjścia na galę finałową.