189 głosów oddanych na Zuzannę Skoczylas

140 głosów oddanych na Szymona Ławrukiewicza

Protokół można znaleźć tutaj