Poniżej opublikowane przez MEN terminy i adresy internetowe różnorodnych olimpiad i konkursów - każdy może tu znaleźć coś dla siebie

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/07/przedmiotowe-2016-2017.pdf

UWAGA: Podane tu informacje o terminach mogły/mogą z różnych powodów ulec zmianie. Dlatego warto wejść na odpowiednią stronę i sprawdzić.