W tym roku Warsztaty Matematyczne odbędą się od 19 do 25 września w Chęcinach. Spotkanie organizacyjne odbędzie się na 8 lekcji w poniedziałek 5 września w auli. Test kwalifikacyjny odbędzie się we wtorek o godzinie 15:00 w auli. Wszystkich chętnych do napisania testu prosimy o wpis do zeszytu w sekretariacie.