Wyprawka szkolna

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do dnia 9 września 2016 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2016 r.

Dokumenty są dostępne w zakładce Stypendia.