Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lipca 2016 r. w harmonogramie rekrutacji zostają wprowadzone następujące zmiany:

* Od 18 lipca od godz. 9.00 do 29 lipca do godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

* 29 lipca do godz.16.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 * 1 sierpnia w godz. 9.00 – 15.00 oraz

 * Od 2 sierpnia do 5 sierpnia w godz.12.00 - 15.00 oraz

 * 8 sierpnia w godz. 12.00 - 16.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

* 25 sierpnia do godz. 15.00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

* Od 26 sierpnia od godz. 8.00 do 31 sierpnia do godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

* 31 sierpnia do godz.16.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej -  Agnieszka Kuś