Zapraszamy naszych miłych Absolwentów do szkoły po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 5 lipca w godzinach 12.00 - 15.30

Regina Lewkowicz