Uprzejmie informujemy, że w tym roku odstępujemy od wypełniania przez Kandydatów dodatkowego podania do Liceum. Wymagane jest tylko oświadczenie woli, które należy pobrać ze strony szkoły, wypełnić i złożyć wraz z oryginałami dokumentów 5 i 8 lipca w godzinach od godz. 9.00 do 15.00.

Załączniki: Oświadczenie woli