Zaczyna się kolejny okres wyborczy w naszym liceum. Tegoroczna ordynacja wyborcza: PDF