W związku z planowanym wielkoformatowym wydrukiem na rocznicę Szkoły, wychowawcy klas proszeni są o przygotowanie nośników (np. pendrive) z jak największą liczbą zdjęć z wyjazdów klasowych i pozostawienie ich w sekretariacie Szkoły do 15 grudnia (wtorek).