Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne poprzedzające konsultacje społeczne dotyczące projektu pn. „Zielona ściana” wzdłuż ulicy Wawelskiej, którego realizacja przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia natężenia hałasu w rejonie Kolonii Staszica i Kolonii Lubeckiego – reprezentacyjnego fragmentu Starej Ochoty. 
Stworzenie realnych założeń projektowych „Zielonej ściany” to zadanie wymagające kompleksowej i rzetelnej akcji informacyjnej, która pomoże uczestnikom konsultacji poznać opinie ekspertów różnych specjalności obrazujące skalę uwarunkowań związanych z realizacją projektu. 
Podczas spotkania informacyjnego eksperci przedstawią m.in. wizję przyszłości ulicy Wawelskiej i jej roli w związku z planowanymi przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji zmianami w systemie komunikacyjnym Warszawy, analizę natężenia hałasu i zanieczyszczeń w rejonie objętym projektem oraz  informacje o planowanych inwestycjach, które będą miały wpływ na harmonogram prac związanych z realizacją „Zielonej ściany”.
Spotkanie odbędzie się 28 października br. o godzinie 18.00 w auli VII LO im. Juliusza Słowackiego przy ul. Wawelskiej 46. 
Bądźcie z nami koniecznie!

Plakat