Serdeczne podziękowania dla Rodziców, Absolwentów i Uczniów za życzenia z okazji Dnia Nauczyciela i oferowaną pomoc w walce o zdrowie przesyła Anna Ciasiowa.

Otrzymane od Państwa kwiaty i książki przyniosły mi wiele radości.

Dziękuję