Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 2006 roku działa przy naszum Liceum Fundacja, która wspiera finansowo wyjątkowo uzdolnionych uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin.

Miło nam zawiadomić Państwa o uzyskaniu przez Fundusz Stypendialny XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie KRS nr 250644 statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Pozwala to na przekazanie 1% Państwa podatku wynikającego z rozliczenia rocznego na rzecz Fundacji.Regulamin oraz wzory wniosków o przyznanie stypendia dostępne są tutaj. 

Prosimy o wsparcie naszej działalności przez przekazanie środków finansowych na konto:


Fundacja Fundusz Stypendialny XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica
ul. Nowowiejska 37A
02-010 Warszawa
ING Bank Śląski nr konta: 21 1050 1025 1000 0023 0676 07381

Dziękujemy!
Fundusz Stypendialny