Wola podjęcia nauki w XIV LO im. Stanisława Staszica: