23 czerwca 2015r.

9:00-12:00 – Finał Konkursu Recytatorskiego – „Wiersze o pięknie…”
Finał Konkursu Krasomówczego – „Miejsce w Warszawie, które warto zwiedzić”, „Moje pasje”.

Wystąpienie uczestnika będzie składać się z dwóch części, z których każda ma trwać nie więcej niż 5 minut.
Przewidziana jest fachowa pomoc dla recytatorów i krasomówców w postaci indywidualnych konsultacji i ćwiczeń.

12:00 – Debata – „Czy zapożyczenia z języków obcych zagrażają polszczyźnie?”

Warsztaty dla uczniów biorących udział w debacie poprowadzi specjalista w tym zakresie - Michał Fulara, nasz Absolwent, student SGH.

Spotkanie z Panem Profesorem Jerzym Bralczykiem.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca (wtorek) przez:
  • pomysłodawczynię – Siostrę Katarzynę Purską,
  • prof. Ewę Macias,
  • prof. Halinę Gajkowską-Wojtalę.